Radiace 24/7

GLOBÁLNÍ PROPOJENÍ NAŠICH ŽIVOTŮ SE NEOBEJDE BEZ RADIO MAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ, JEHO ŠÍŘENÍ SE ZRYCHLUJE ALARMUJÍCÍ RYCHLOSTÍ. JSME PŘIPRAVENI NA JEHO DLOUHODOBÉ ÚČINKY?
Každou sekundu jsme neustále bombardováni elektromagnetickými vlnami vyzařujících z nadzemních kabelů, mobilních telefonů, bezdrátových zařízení, počítačů apod.. Seznam je nekonečný.


Všichni jsme vystaveni až 100 miliónkrát více elektromagnetickému záření než naši prarodiče a tato expozice roste každým rokem.
Expozice záření z bezdrátových zařízení je „chronická“ expozice, konstantně na nízké úrovni. Existují důkazy, že chronická expozice je škodlivá v dlouhodobém horizontu.


Nejvyšší typické denní expozice pocházejí z základnových stanic mobilních telefonů, mobilních telefonů a bezdrátových telefonů.
Mobilní telefony komunikují pomocí signálů v mikrovlnném spektru. Neviditelné proudy RF (Radiových Frekvencí) signálů pronikají do našeho těla, když je zařízení v naší blízkosti.
Kolem 50% emitovaného záření z mobilního telefonu se vstřebává do hlavy a těla.
U mobilních telefonů se měří hodnota vysokofrekvenční energie (Specifická Absorbční Hodnota – SAR – Specific Absorption Rate) absorbované tělem při používání sluchátka. Všechny mobilní telefony vyzařují vysokofrekvenční energii a SAR (Specific Absorption Rate) úroveň se liší podle modelu sluchátka.


CC regulation (Zdravotní předpisy) – Pro telefony prodávané ve Spojených státech nebo v Kanadě platí maximální úroveň SAR 1,6 wattu na kilogram, zatímco v Evropě je povolený limit hladiny 2 watty na kilogram
Kolik radiace vyzařuje váš telefon ? Není to stejné u všech telefonů. CNET sestavil dva zajímavé seznamy ukazující, které mobilní telefony vydávají nejvíce a nejméně záření
→ Úroveň radiace mobilních telefonů (nejvyšší) → úroveň radiace mobilních telefonů (nejnižší)

Čtěte dále

minut denně jste vystaveni záření

%

Američanů pokládá svůj mobil na noc vedle sebe

%

respondentů na celém světě uvádí, že kontrolují své smartphony jako součást ranního rituálu ještě před čištěním zubů

Chcete se vystavovat škodlivému záření?

phone-radiation

Antiradiační produktyVědecké atesty

Zavřít